اخبار و اطلاعیه ها

English  فارسی   

اخبار و اطلاعیه ها


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر رضا خوش دامن، دبیر انجمن علمی مدیریت اجرایی ایران، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته مدیریت استراتژیک، معرفی شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تاریخ برگزاری دوازدهمین کنفرانس، روزهای دوشنبه و سه شنبه 28 و 29 آبان ماه 1397 تعیین گردیده است. آغاز به کار رسمی دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس، ابتدای اردیبهشت ماه 1397 خواهد بود.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، گواهینامه رسمی انجمن مدیریت راهبردی ایران و گواهینامه رسمی دانشگاه ورشو لهستان پس از طی مراحل مورد نظر تا پایان فروردین ماه 1397 برای شرکت کنندگان در کنفرانس ارسال خواهد شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مهندس محمدرضا نعمت زاده، مشاور عالی وزیر نفت با عنوان چالش های اصلی اجرای استراتژی اقتصاد مقاومتی در یازدهمین کنفرانس سخنرانی خواهد کرد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مجید قاسمی خلعت، مشاور انجمن مدیریت راهبردی ایران به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمد یثربی، مدیرکل تشریفات مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو شورای سیاست گذاری یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

 
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری به عنوان حامی علمی و معنوی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شرکت آراین وب به عنوان حامی طلایی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، سیمای همراه، به عنوان حامی نقره ای یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، روز سه شنبه 15 اسفندماه 96، با پیام رسمی حضرت آیت اله سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گشایش خواهد یافت.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محسن رضائی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مراسم افتتاحیه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک سخنرانی خواهد کرد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید محمد نوری نائینی، مدیر روابط عمومی بنیاد فقه و معارف اهل بیت (ع) به عنوان عضو شورای سیاست گذاری یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، بنیاد فقه و معارف اهل بیت (ع) به عنوان حامی معنوی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دانشگاه عدالت به عنوان حامی علمی و معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شرکت کاشی الوند به عنوان حامی بلورین یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شرکت فرشته های نی نی سالن به عنوان حامی الماس یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مؤسسه آموزش عالی آزاد گفتگو به عنوان حامی الماس یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنوان رشد فراگیر اشتغال زا در یازدهمین کنفرانس سخنرانی خواهد کرد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مهندس مریم رحمتی، نماینده انجمن پدافند غیر عامل، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی، یازدهمین  کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکترهادی فخارنیا، مشاور انجمن مدیریت راهبردی ایران، به عنوان عضو شورای سیاست گذاری یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمد آزادی، عضو هیأت علمی سازمان مدیریت صنعتی، با عنوان: مدیریت استراتژیک برند و ارتباطات: راهکارهای خلق ارزش برای مشتریان شرکتها در یازدهمین کنفرانس سخنرانی خواهد کرد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، الهام ابراهیمی، کارشناس روابط بین الملل انجمن ایرانی روابط بین الملل، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی، یازدهمین  کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار به عنوان حامی بلورین یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شرکت پادناهور به عنوان حامی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن ایرانی روابط بین الملل، به عنوان حامی علمی و  معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن ارزیابی محیط زیست، به عنوان حامی علمی و  معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مهندس سید مجید سید عالی نژاد،نماینده انجمن علمی استاندارد ایران، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی، کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی، و کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی تولید سبز، یازدهمین  کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر آذر صائمیان، رئیس شورای سیاستگذاری مجله مدیریت و قائم مقام دبیر کل انجمن مدیریت ایران، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته مدیریت استراتژیک سال 96 کشور، یازدهمین  کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمد حسین محمدی، نماینده انجمن پدافند غیر عامل، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی، یازدهمین  کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر حامد خوش طینت، دبیر کل مجمع فعالان اقتصادی به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر  حمید زرگرپور، عضو شورای عالی انجمن مدیریت پروژه ایران، به عنوان عضو کمیته انتخاب چهره برجسته مدیریت استراتژیک سال، یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مهندس حسین حمیدی فر، دبیر انجمن مدیریت پروژه ایران، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی استارت آپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی توسعه ایده، کمیته انتخاب و معرفی استارت آپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی خلق تیم، و کمیته انتخاب و معرفی استارت آپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی ورود به بازار، یازدهمین  کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شرکت سیمان تهران به عنوان حامی طلائی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر حمید یزدانیان، مدرس مرکز آموزش و مطالعات راهبردی وزارت کشور به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، گروه صنعتی پلیمر بوشهر به عنوان حامی پلاتین یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شرکت آرام صید بوشهر به عنوان حامی طلائی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز به عنوان حامی طلائی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر معصومه پیریایی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دانشگاه سمنان، به عنوان حامی علمی و  معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دانشگاه محقق اردبیلی، به عنوان حامی علمی و  معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، به عنوان حامی معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر اصغر آقایی، عضو هیئت مدیره انجمن لجستیک ایران، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی، یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر احمد روستا، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره)، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی پایان نامه برتر مدیریت استراتژیک سال 1396 کشور شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شرکت اوزان، به عنوان حامی طلایی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر علیرضا نوری، عضو شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ICOMOS) به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر عباس ارجمندفر، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد یادگار امام(ره)، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان ماشین آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی، به عنوان حامی معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مجمع فعالان اقتصادی به عنوان حامی معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، جمع مدیران نامدار ایران به عنوان حامی معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شرکت ارتباطات زیر ساخت، به عنوان حامی معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر تیگران مارتیسویان، معاون دانشکده مدیریت و تکنولوژی دانشگاه ملی ارمنستان، عضو شورای سیاستگذاری یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مر مارکوسیان، رئیس فناوری اطلاعات و سیستم های مدیریتی دانشگاه ملی ارمنستان، عضو شورای سیاستگذاری یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، به عنوان حامی معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دانشگاه ملی ارمنستان، رسماً به جمع حامیان علمی و معنوی کنفرانس پیوست.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه بیمه، به جمع حامیان علمی و معنوی کنفرانس پیوست.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن حقوق اقتصادی ایران، به عنوان حامی علمی و معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مهندس سید مهدی حاتمیان، مدیر کل دفتر مدیریت استراتژیک و کسب و کارهای نوین  شرکت ارتباطات زیر ساخت، به عنوان عضو  کمیته  انتخاب و معرفی کسب و کارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی های اشتغال مولد و رشد اقتصادی معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مهندس مجید میرزایی، مدیر کل بازاریابی و امور تجاری شرکت ارتباطات زیر ساخت، به عنوان عضو کمیته  انتخاب و معرفی استارت آپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی توسعه ایده، کمیته انتخاب و معرفی استارت آپ های پیشرو در پیاده سازی  استراتژی خلق تیم، کمیته انتخاب و معرفی استارت آپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی ورود به بازار معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مهندس اصغر شمس جی، مدیر کل دفتر مدیریت پروژه و بودجه شرکت ارتباطات زیر ساخت، به عنوان عضو  کمیته  انتخاب و معرفی کسب و کارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی های اقتصاد مقاومتی معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمدرضا سعیدآبادی، عضو هیأت علمی و معاونت امور بین الملل پردیس البرز دانشگاه تهران، به عنوان عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران، به عنوان حامی علمی و معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن اقتصاد انرژی ایران، به عنوان حامی علمی و معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن ملی طیور ایران، به عنوان حامی معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مجوز رسمی برگزاری یازدهمین کنفرانس با کد پیگیری 7497469 از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر داود سرافراز، مشاور انجمن مدیریت راهبردی ایران به عنوان عضو کمیته کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، طی حکمی علی سرافراز به عنوان مشاور ستاد برگزاری کنفرانس منصوب و معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، پروفسور محمدرضا حمیدی زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کتاب مدیریت استراتژیک سال 1396 کشور معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید محسن بنی هاشمی، عضو هیأت علمی دانشگاه صدا و سیما، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته مدیریت استراتژیک سال 1396 کشور معرفی شد.
سید محسن بنی هاشمی متولد سال 43 دارای مدرک دکترای مدیریت رسانه و عضو هیات علمی دانشگاه صداوسیما است.
بنی هاشمی رئیس اسبق دانشکده ارتباطات دانشگاه صدا و سیما بوده است.
در سوابق دولتی غیردانشگاهی بنی هاشمی عناوینی چون سردبیر چندین بخش خبری رادیویی و تلویزیونی در صدا و سیما(1363 تا 1382)، دبیر خبر- تهیه کننده و ناظر پخش اخبا ر صدا و سیما در بخش ها و واحدهای مختلف (1363 تا 1382)، مدیر تامین برنامه شبکه اول سیما، مشاور مدیر شبکه اول سیما، مشاور رئیس مرکز سیما فیلم و مسؤول پیگیری پروژه های قرآنی در این مرکز، دبیر شورای قرآن مرکز سیما فیلم، طراحی محتوایی و ساختا ری 17 بخش خبری شبکه جوان رادیو در بدو کا ر این شبکه، خبرنگار صدا و سیما در حج تمتع و تقدیر به دلیل کمیت گزارش های خبری و تنوع کیفی، طراح ساختار اتاق خبر رادیو(نویسنده طرح جامع اتاق خبر به مثابه اتاق فکر)، تهیه کننده، نویسنده و کارگردان چندین برنامه آموزشی - اجتماعی پخش شده از شبکه های مختلف سیما و سازمان های غیر رادیو تلویزیونی دیده می شود.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک،فرهاد احمدی، کارشناس تحقیقات بازار صندوق کارآفرینی امید، به عنوان عضو  کمیته  انتخاب و معرفی استارت آپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی توسعه ایده و کمیته انتخاب و معرفی استارت آپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی  ورود به بازار معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، پروفسور باقر ساروخانی، استاد برجسته دانشگاه تهران و چهره ماندگار جامعه شناسی ایران، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته مدیریت استراتژیک سال 1396 کشور معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر داود نعمتی انارکی، معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه صدا و سیما، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته مدیریت استراتژیک سال 1396 کشور معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، پروفسور علی اصغر پورعزت، استاد برجسته دانشگاه تهران و رئیس انجمن مدیریت دولتی ایران، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته مدیریت استراتژیک سال 1396 کشور معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، آرزو فلاح، عضو هیئت مدیره انجمن حقوق اقتصادی ایران، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی، کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی، کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی تولید سبز، کمیته انتخاب و معرفی استارت آپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی توسعه ایده، کمیته انتخاب و معرفی استارت آپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی خلق تیم، کمیته انتخاب و معرفی استارت آپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی ورود به بازار معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، بهزاد تیمور پور به عنوان مدیر کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی یازدهمین کنفرانس منصوب و معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمدرضا سعید آبادی، به عنوان مدیر کمیته بین الملل یازدهمین کنفرانس منصوب و معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمود هوشمند، عضو هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای ایران ، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمود دانشور، عضو هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای ایران، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مجتبی مالکی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم و فناوری های نوین دانشگاه آزاد اسلامی، عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس شد


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، طی حکمی، مهندس وحید تاج مهر به عنوان مشاور اجرائی کنفرانس منصوب و معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن مدیریت  ایران، به عنوان حامی علمی و معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن مدیریت اجرایی ایران، به عنوان حامی علمی و معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن ترویج علم ایران، به عنوان حامی علمی و معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر میثم شفیعی رودپشتی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کتاب مدیریت استراتژیک سال 1396 کشور معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، طی حکمی، دکتر محمد امامی کورنده که مسئولیت روابط عمومی انجمن مدیریت راهبردی ایران را بر عهده دارد، به عنوان مدیر روابط عمومی یازدهمین کنفرانس منصوب و معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر فرامرز خجیر انگاسی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر علیرضا بافنده زنده، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کتاب مدیریت استراتژیک سال 1396 کشور معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محسن اکبری، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کتاب مدیریت استراتژیک سال 1396 کشور معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر حمیدرضا آراسته، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کتاب مدیریت استراتژیک سال 1396 کشور معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمد رحمانی، عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کتاب مدیریت استراتژیک سال 1396 کشور معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر ناصر صنوبر، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کتاب مدیریت استراتژیک سال 1396 کشور معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر شهرام خلیل نژاد، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کتاب مدیریت استراتژیک سال 1396 کشور معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مسعود ربیعه، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره) به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کتاب مدیریت استراتژیک سال 1396 کشور معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، علی اکبر تورانیان، عضو هیأت مدیره مجمع ناشران انقلاب اسلامی به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کتاب مدیریت استراتژیک سال 1396 کشور معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن نگهداری و تعمیرات ایران، به عنوان حامی علمی و معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن علمی توسعه روستایی ایران، به عنوان حامی علمی و معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر امیر قدیری، دبیر انجمن مدیریت فناوری ایران، به عنوان عضو کمیته  انتخاب و معرفی چهره برجسته مدیریت استراتژیک سال 96 کشور ، کمیته انتخاب و معرفی استارت آپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی های توسعه ایده، کمیته انتخاب و معرفی استارت آپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی های خلق تیم و کمیته تخصصی انتخاب و معرفی استارت آپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی های ورود به  بازار معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر علیرضا انصاری، عضو انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران، به عنوان رئیس کمیته انتخاب و معرفی استارت آپ پیشرو در پیاده سازی استراتژی توسعه ایده معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر رضا شعبان نژاد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی پایان نامه های برتر مدیریت استراتژیک سال 1396 کشور، معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، طی حکمی، مهندس حمید محمدی گرفمی به عنوان مشاور برنامه ریزی کنفرانس منصوب و معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، صندوق کارآفرینی امید، به عنوان حامی معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن مدیریت فناوری ایران، به عنوان حامی علمی و معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، کانال تلگرامی اصلاحات پرس، رسماً به جمع حامیان رسانه ای یازدهمین کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمد حاصلی، عضو هیئت مدیره انجمن علمی توسعه روستایی ایران، به عنوان عضو کمیته  انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن آهن و فولاد ایران، به عنوان حامی معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

 
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، طی حکمی، سید سجاد موسوی به عنوان مدیر هنری یازدهمین کنفرانس منصوب و معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر حمیده رشادت جو، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، به عنوان عضو جدید کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر حمیده رشادت جو، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی پایان نامه برتر مدیریت استراتژیک سال 1396 کشور معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر امیرحسین تائبی نقتدری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی پایان نامه برتر مدیریت استراتژیک سال 1396 کشور معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مجتبی نقوی، مدرس دانشگاه گیلان، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی پایان نامه برتر مدیریت استراتژیک سال 1396 کشور معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، پروفسور زهرا پیشگاهی فرد، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی پایان نامه برتر مدیریت استراتژیک سال 1396 کشور معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مهدی نصرالهی، عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی پایان نامه برتر مدیریت استراتژیک سال 1396 کشور معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر شاهین منصوری، رئیس مدرسه کسب و کار مدیریت لجستیک دانشگاه علم و صنعت مالزی، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی پایان نامه برتر مدیریت استراتژیک سال 1396 کشور معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر علی امامی میبدی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی پایان نامه برتر مدیریت استراتژیک سال 1396 کشور معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مهندس عبداله اعزازی اردی، نماینده انحمن آهن و فولاد ایران به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی، کمیته انتخاب و معرفی کشب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی، کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی تولید سبز معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر ابوالفضل شاه آبادی، عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی پایان نامه برتر مدیریت استراتژیک سال 1396 کشور معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر اسماعیل ملک اخلاق، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی پایان نامه برتر مدیریت استراتژیک سال 1396 کشور معرفی شد.

 

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، پروفسور ناصر میرسپاسی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به عنوان عضو کمیته علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، پروفسور ناصر میرسپاسی، پدر علم مدیریت منابع انسانی ایران و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی پایان نامه برتر مدیریت استراتژیک سال 1396 کشور معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، طی حکمی، دکتر رضا اقدم، به عنوان مشاور اجرائی یازدهمین کنفرانس منصوب شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگام امام خمینی(ره) به عنوان عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگام امام خمینی(ره) به عنوان حامی علمی و معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، پروفسور علی اکبر فرهنگی، استاد برجسته دانشگاه تهران و چهره ماندگار مدیریت کشور به عنوان رئیس کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته مدیریت استراتژیک سال 1396 کشور معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر جعفر عبدالملکی، قائم مقام شبکه سه سیما به عنوان عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید عبدالرضا کیا، قائم مقام شبکه پنج سیما به عنوان عضو شورای سیاست گذاری یازدهمین کنفرانس معرفی شد

 
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، پروفسور علی اکبر فرهنگی، استاد برجسته دانشگاه تهران و چهره ماندگار مدیریت کشور در سال 1384 با عنوان خلق تفکر استراتژیک در بستر ارتباطات سازمانی، سخنرانی خواهد کرد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر رضا ناظری، روانشناس و دانش آموخته دانشگاه UTM مالزی به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی استارتاپ پیشرو در پیاده سازی استراتژی توسعه ایده و خلق تیم انتخاب و معرفی شد.

 
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سعید کاردار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران به عنوان رئیس کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی تولید سبز معرفی شد. وی دارای مدرک دکتری مهندسی محیط زیست از دانشگاه آزاد اسلامی است.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، هتل جاده ابریشم به عنوان میزبان مدعوین کنفرانس و حامی طلائی کنفرانس معرفی شد

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شبکه سرمایه گذاری ایران و چین، به عنوان حامی معنوی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مرکز بین المللی داوری و حقوقی ایران و چین، به عنوان حامی مالی کنفرانس در سطح الماس معرفی شد.

 

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، اتاق بازرگانان ایرانی مقیم چین، به عنوان حامی معنوی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، نمایندگی اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری خلق چین به عنوان حامی معنوی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمد رسولی منش، کارشناس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی و اشتغال مولد و رشد اقتصادی معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، سعید آخوندی، مدیر مرکز داوری بین المللی داوری و حقوقی ایران و چین به عنوان عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژِیک، گروه اقتصادی و تجاری آتیه اندیشان راه کمربندی جاده ابریشم به عنوان حامی معنوی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر جواد محمد قلی نیا، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر غلامرضا حیدری، رئیس انجمن علمی تعاون ایران، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر ابوالفضل باقری، عضو هیأت علمی دانشگاه مالک اشتر، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک،انجمن علمی مدیریت صنعتی دانشگاه یزد، به عنوان حامی علمی و معنوی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک،انجمن علمی تعاون ایران، به عنوان حامی علمی و معنوی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک،انجمن انرژی ایران، به عنوان حامی علمی و معنوی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید صابر امامی، مدرس دانشگاه و عضو انجمن کامپیوتر ایران به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی استارتاپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی توسعه ایده و خلق تیم و کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی معرفی شد.

 
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، کارگاه تخصصی اصول و راهکارهای استراتژیک و ارزیابی استراتژی ها توسط دکتر عباس خدادادی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) به مدت 2 ساعت، در کنفرانس برگزار خواهد شد.
سرفصل های این کارگاه ها عبارتند از:
1- معضل غبار داده‌ ها
2- شرکت هوشمند 
3- مدیریت مبتنی بر شواهد
4- سیستم های اطلاعات استراتژیک
5- رویکرد نوین راهبری استراتژیک
6- راهکارهای اجرایی
7- تحقق در برابر پیشرفت
8- معماری کنترل استراتژیک


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک،انجمن ملی خرمای ایران، به عنوان حامی معنوی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک،انجمن مدیریت آموزشی ایران، به عنوان حامی علمی و معنوی کنفرانس معرفی شد


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شبکه تلویزیونی LBC لبنان، یازدهمین کنفرانس را پوشش خبری خواهد داد.

 

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شبکه تلویزیونی AKSAM PAZARI ترکیه، یازدهمین کنفرانس را پوشش خبری خواهد داد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شبکه تلویزیونی تمدن افغانستان، یازدهمین کنفرانس را پوشش خبری خواهد داد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شبکه تلویزیونی kudus ترکیه، یازدهمین کنفرانس را پوشش خبری خواهد داد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شبکه تلویزیونی الفرات عراق، یازدهمین کنفرانس را پوشش خبری خواهد داد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، خبرگزاری trend روسیه، یازدهمین کنفرانس را پوشش خبری خواهد داد.

 
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، فرم ویژه ثبت نام پایان نامه های برتر دانشجویی سال ۱۳۹۶ کشور، منتشر شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مهندس جعقر صفری، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شبکه تلویزیونی CCTV چین به عنوان تلویزیون ملی جمهوری خلق چین با بیش از یک میلیارد بیننده و دارای 28 شبکه زیر مجموعه، یازدهمین کنفرانس را پوشش خبری خواهد داد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شبکه تلویزیونی آفاق عراق، یازدهمین کنفرانس را پوشش خبری خواهد داد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، آژانس خبری آذربایجان، یازدهمین کنفرانس را پوشش خبری خواهد داد.
این آژانس دارای دفاتری در ایالات متحده، ترکیه، فرانسه، رومانی، روسیه، گرجستان و سایر کشورها است.
نسخه آنلاین آن در آذربایجان، روسی، انگلیسی، فرانسوی و عربی منتشر شده است.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر غلامرضا پورحیدری، رئیس انجمن مدیریت بحران ایران، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته مدیریت استراتژیک سال 1396 کشور، معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، طی حکمی، دکتر حبیب میدانچی، به عنوان مدیر ارتباطات راهبردی یازدهمین کنفرانس منصوب و معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، کارگاه تخصصی رویکرد استراتژیک به آلودگی به عنوان مشکل اقتصادی توسط پروفسور دورین دتومپ استاد دانشگاه سی چو آن جمهوری خلق چین به عنوان یکی از کارگاه های تخصصی یازدهمین کنفرانس برگزار می گردد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مهندس محسن خداکرمی، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی تولید سبز معرفی شد.

 
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، کارگاه تخصصی مدیریت پروژه تحقیق و توسعه با رویکرد استراتژیک توسط اساتید دانشگاه ورشو (لهستان) دکتر پیوتر موژال و دکتر مارتا ماجسکا به عنوان یکی از کارگاه های تخصصی یازدهمین کنفرانس برگزار می شود


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، پروفسور سید مهدی الوانی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مهدی الیاسی، معاونت سیاست گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک،انجمن علمی مدیریت بحران ایران، به عنوان حامی علمی و معنوی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک،انجمن آمایش سرزمین ایران، به عنوان حامی علمی و معنوی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمد زارع نیستانک، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، پروفسور علینقی مشایخی، عضو هیأت علمی دانشگاه  صنعتی شریف ، به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس معرفی شد.

 
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، پروفسور سید مهدی الوانی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با عنوان چالش های مدیریت استراتژیک، در یازدهمین کنفرانس سخنرانی خواهد کرد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شبکه نوآوری باز مطمئن جهانی، به عنوان حامی علمی و معنوی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک،انجمن مالی اسلامی ایران، به عنوان حامی علمی و معنوی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک،انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان حامی علمی و معنوی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، موسسه بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات آمریکا، به عنوان حامی علمی و معنوی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، کلینیک مدیریت دکتر میدانچی به عنوان حامی علمی و معنوی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک،انتشارات میدانچی به عنوان حامی رسانه ای و معنوی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مهندس عبدالعزیز هدایت، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، با توجه به درخواست های صورت گرفته از سوی علاقمندان و با تأیید کمیته علمی کنفرانس، امکان ارسال اصل مقالات بدون ارسال چکیده مقاله، تا تاریخ 15 دی ماه 1396 فراهم شد. از این رو علاقمندان می توانند به طور مستقیم نسبت به ارسال اصل مقاله خود اقدام نمایند.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر هادی سطوتي پیرایش، کارشناس ارشد بخش انرژی سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی و اشتغال مولد و رشد اقتصادی معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مهدی جوانمرد به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی و کمیته انتخاب و معرفی استارتاپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی خلق تیم معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، به عنوان حامی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دانشگاه گیلان، به عنوان حامی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

 
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، ولی اله پور یعقوب، رئیس اداره اموال و دارائیهای تملیکی دانشگاه گیلان، به عنوان نماینده در شورای سیاستگذاری یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سیامک حسنی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی و کمیته انتخاب و معرفی استارتاپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی توسعه ایده معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن صنفی کارفرمایی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی به عنوان حامی معنوی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن علمی انرژی بادی ایران، به عنوان حامی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند، به عنوان حامی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر علیرضا احمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه لولئا سوئد با عنوان اثرات استراتژیک حمل و نقل هوایی در توسعه اقتصادی ملی (Strategic Effects of Air Transport to National Economic Development) سخنرانی خواهد کرد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن فرهنگی فرهیختگان مسلمان به عنوان حامی معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن کارآفرینان پارسیان تایماز به عنوان حامی معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

 
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، کارگاه تخصصی رویکرد استراتژیک به بازاریابی اینترنتی برای کسب و کارهای ایرانی و استارت آپ(Strategic Approach to Online Marketing for Iranian Businesses & Startups) توسط دکتر سید حمیدرضا عظیمی، مدرس دانشگاه خوارزمی و مشاور ارشد بازاریابی اینترنتی، به عنوان یکی از کارگاه های تخصصی یازدهمین کنفرانس برگزار می گردد.
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، کارگاه تخصصی عناصر استراتژیک تشکیل دهنده بهبود فضای کسب و کار با رویکرد بانک جهانی (Applied Objective Indicators of Doing Business provided by Word Bank) ، توسط دکتر احمد شعبانی فرد، نماینده بانک جهانی در فضای کسب و کار ایران و رئیس مرکز آموزش عالی و پژوهش های علمی استرالیا ICHES، به عنوان یکی از کارگاه های تخصصی کنفرانس، برگزار می گردد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمدرضا حمیدی زاده، عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران و استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی (ره) با عنوان خطاها، تله ها و آسيب هاى برنامه ريزى راهبردى در یازدهمین کنفرانس سخنرانی خواهد کرد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، کارگاه تخصصی عناصر استراتژیک تشکیل دهنده بهبود فضای کسب و کار با رویکرد بانک جهانی (Applied Objective Indicators of Doing Business provided by Word Bank) ، توسط دکتر احمد شعبانی فرد، نماینده بانک جهانی در فضای کسب و کار ایران و رئیس مرکز آموزش عالی و پژوهش های علمی استرالیا ICHES، به عنوان یکی از کارگاه های تخصصی کنفرانس، برگزار می گردد.
 
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، سید جواد جعفری زوج، مدیر کل اداره اخبار خارجی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نماینده در شورای سیاستگذاری یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی به عنوان حامی معنوی کنفرانس معرفی شد.

 
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، کارگاه تخصصی مطالعات موردی در ارتباطات استراتژیک، توسط پروفسور یحیی کمالی پور، استاد برجسته دانشگاه پوردو امریکا، به عنوان یکی از کارگاه های تخصصی کنفرانس، برگزار می شود.
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، پروفسور یحیی کمالی پور، رئیس بخش ارتباطات دانشگاه پوردو ایالات متحده امریکا و رئیس انجمن جهانی ارتباطات با عنوان ارتباطات استراتژیک و تحرک در عصر دیجیتال (Strategic Communications and Persuasion in the Digital Age) سخنرانی خواهد کرد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، کارگاه تخصصی مدل های مدیریت استراتژیک نمودار خورشید وابر -تکنولوژی ویرانگر- خلق ارزش (New strategic management models: the sun and clouds chart, disruptive technologies, and creating parenting value )، به عنوان یکی از کارگاه های تخصصی کنفرانس، توسط دکتر اژدر کرمی، عضو هیأت علمی دانشگاه بنگور انگلستان در یازدهمین کنفرانس ارائه خواهد شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، سخنرانی دکتر اژدر کرمی، عضو هیأت علمی دانشگاه بنگور انگلستان در یازدهمین کنفرانس با عنوان استراتژی، ظرفیت جذب و نو اوری در صنایع با تکنولوژی برتر ( Strategy, absorptive capacity and innovation in high-tech firms ) خواهد بود.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دانشگاه ورشو لهستان، رسماً به جمع حامیان علمی کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مرکز انتقال تکنولوژی دانشگاه ورشو لهستان، به جمع حامیان علمی کنفرانس پیوست.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر کورش وحدتی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی تولید سبز معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر رابرت داولینسکی، رئیس مرکز انتقال تکنولوژی دانشگاه ورشو لهستان به عنوان عضو شورای سیاست گذاری یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمدرضا صدقیانی فر، عضو انجمن بین المللی مدیریت استراتژیک، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی و کمیته انتخاب و معرفی استارتاپ پیشرو در پیاده سازی استراتژی توسعه ایده معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر بهناز خوش طینت، عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران به عنوان عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس معرفی شد.

ه گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، پایگاه خبری رخداد شمال، به عنوان حامی رسانه ای یازدهمین کنفرانس شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مهدی یاراحمدی خراسانی، صاحب امتیاز و مدیرمسئول سایت جامع مدیریت (مدیریار) به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی و کمیته انتخاب و معرفی استارتاپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی خلق تیم معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها به جمع حامیان علمی و معنوی کنفرانس پیوست.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک،دکتر حمداله جمشیدی، عضو هیأت علمی دانشکده فرماندهی و ستاد و مشاور انجمن مدیریت راهبردی ایران، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی و اشتغال مولد و رشد اقتصادی معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، طی حکمی، رضوان علیجانی به عنوان مشاور ستاد برگزاری کنفرانس منصوب و معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر علی صادقی، مشاور انجمن مدیریت راهبردی ایران به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی، اشتغال مولد و رشد اقتصادی و عضو کمیته انتخاب و معرفی استارتاپ پیشرو در پیاده سازی استراتژی ورود به بازار معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مهندس محمدعلی اکبرزاده، عضو هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان گسترش انفورماتیک ایران، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی و عضو کمیته انتخاب و معرفی استارتاپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی توسعه ایده، خلق تیم و ورود به بازار معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مهندس عباس پناه، مدیر اجرائی کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی و اشتغال مولد و رشد اقتصادی معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران به عنوان حامی معنوی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر پرویز کفچه، به عنوان نماینده دانشگاه کردستان در شورای سیاستگذاری یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن علمی کارآفرینی و کسب و کار دانشگاه کردستان، به جمع حامیا‌ن علمی یازدهمین کنفرانس پیوست.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دانشگاه کردستان، به عنوان حامی علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، گروه توسعه کار تیمی به عنوان حامی معنوی و علمی یازدهمین کنفرانس شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر رامبد باران دوست، مدیر گروه توسعه کار تیمی، به عنوان رئیس کمیته انتخاب و معرفی استارت آپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی خلق تیم و عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر شایان نقی زاده باقی، سرپرست اجرائی پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کارهای پیشرو در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و کمیته انتخاب و معرفی استارتاپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی توسعه ایده، خلق تیم و ورود به بازار معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید ابراهیم حسینی، نایب رییس هیات مدیره  فدراسیون تشکل های صنایع غذایی کشور به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی، اشتغال مولد و رشد اقتصادی و تولید سبز معرفی شد.
وی عضو شورای سرمایه گذاری و اقتصادی دانشگاه  آزاد اسلامی استان تهران و عضو هیات علمی وابسته گروه مطالعات زیر ساختی و زیست محیطی پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای سیاستگذاری صنایع تبدیلی و غذایی  وزارت جهاد کشاورزی نیز می باشد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر ولی شریف بیگی، عضو هیأت امناء انجمن مدیریت راهبردی ایران، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی و اشتغال مولد و رشد اقتصادی معرفی شد.

 
ه گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، Prof. Dr. Dorien DeTombe ، استاد دانشگاه سی چو آن چین به عنوان سخنران کلیدی یازدهمین کنفرانس با عنوان:
   Strategic Sustainable Economic Development for a Country and an Organization:A Complex Societal Problem در یازدهمین کنفرانس سخنرانی خواهد کرد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر حسین  ولی وند زمانی، فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، به عنوان عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر زهیر صباغ پور، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی  اشتغال مولد و رشد اقتصادی معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، به عنوان حامی علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، به جمع حامیا‌ن علمی یازدهمین کنفرانس پیوست.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، به جمع حامیا‌ن علمی یازدهمین کنفرانس پیوست.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، علی مسعودی، دبیر کل اتحادیه شرکت های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی و اشتغال مولد و رشد اقتصادی معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مهندس سعید صفوی، عضو هیأت مدیره موسسه ارتقای مدیریت و مطالعات نوآوری و فن آوری حفاظت الکترونیک، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی و اشتغال مولد و رشد اقتصادی معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، موسسه ارتقای مدیریت و مطالعات نوآوری و فن آوری حفاظت الکترونیک به عنوان حامی معنوی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، اتحادیه شرکت های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی به عنوان حامی معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

 
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، طی حکمی دکتر مهران محبی، مشاور انجمن مدیریت راهبردی (استراتژیک) ایران به عنوان رئیس کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی، و عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی، منصوب و معرفی شد.
وی دکترای توسعه اقتصادی و دارای مسئولیت های فراوان در حوزه های دولتی و اجرائی بوده است.
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مهران محبی، مشاور انجمن مدیریت راهبردی (استراتژیک) ایران به عنوان عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس معرفی شد.
وی دکترای توسعه اقتصادی و دارای مسئولیت های فراوان در حوزه های دولتی و اجرائی بوده است.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید علی جمالیان، رئیس بیمارستان شهید دکتر لواسانی به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی، اشتغال مولد و رشد اقتصادی و استراتژی تولید سبز شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، طی حکمی، مرتضی کریمی به عنوان مشاور ستاد برگزاری یازدهمین کنفرانس منصوب و معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر حسن احمدیان، به عنوان نماینده انجمن ایرانی مطالعات جهان، در کمیته  های انتخاب و معرفی استارتاپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی توسعه،  انتخاب و معرفی استارتاپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی خلق تیم و  انتخاب و معرفی استارتاپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی ورود به بازار معرفی شدند.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محسن کلانتر، به عنوان نماینده انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران، در کمیته  های انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی سبز و کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن ایرانی مطالعات جهان، به جمع حامیا‌ن علمی یازدهمین کنفرانس پیوست.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن علمی دانشجویان مدیریت دانشگاه کردستان، به جمع حامیا‌ن علمی یازدهمین کنفرانس پیوست.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، طی حکمی، مجتبی ترابی به عنوان مشاور ستاد برگزاری یازدهمین کنفرانس منصوب و معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دانشگاه شهید بهشتی، به عنوان حامی علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر فردوس باقری، عضو هیأت مدیره شرکت  توسعه تجارت گردشگری ایران، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی و اشتغال مولد و رشد اقتصادی معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، طی حکمی، دکتر فردوس باقری، عضو هیأت مدیره صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی، رئیس کمیته انتخاب و معرفی استارت آپ پیشرو در پیاده سازی استراتژی ورود به بازار منصوب و معرفی شد.
وی همچنین عضو هیأت مدیره شرکت سامانه های کاربردی کلام همگام و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت نیز می باشد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران، به جمع حامیا‌ن علمی یازدهمین کنفرانس پیوست.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر رسول برادران حسن زاده، دکترای حسابداری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به عنوان عضو کمیته های انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی، اشتغال مولد و رشد اقتصادی و کمیته انتخاب و معرفی استارتاپ پیشرو در پیاده سازی استراتژی ورود به بازار معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، گروه طراحی و کنترل کیفیت سازان به عنوان حامی مالی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، حسین پرهیزگار، مشاور آستان مقدس امام خمینی(ره) به عنوان عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمدرضا حاجی جعفرقلی، عضو رسمی انجمن مدیریت ژاپن، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی، اشتغال مولد و رشد اقتصادی و تولید سبز معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دانشگاه ایوان کی، به عنوان حامی علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مهندس هدایت اله کیا لاشکی، رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی چالوس به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، طی حکمی، حسین بهشتی، به عنوان مشاور ستاد برگزاری کنفرانس منصوب و معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، طی حکمی، دکتر محمدهادی مؤذن جامی، عضو هیأت امنای انجمن مدیریت راهبردی ایران به عنوان رئیس کمیته انتخاب و معرفی کتاب مدیریت استراتژیک سال 1396 کشور، منصوب و معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر علی میرزائی، معاون اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری کشور، به عنوان عضو شورای سیاست گذاری و کمیته انتخاب و معرفی استارتاپ پیشرو در پیاده سازی استراتژی توسعه ایده، خلق تیم و ورود به بازار معرفی شد.

به گزارش دبيرخانه يازدهمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك، دكتر قاسم بهنامي راد، دبير انجمن مديريت راهبردي ايران به عنوان عضو شوراي سياست گذاري و عضو كميته انتخاب و معرفي كسب و كار پيشرو در پياده سازي استراتژي اشتغال مولد و رشد اقتصادي معرفي شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، طی حکمی، دکتر بهناز خوش طینت، عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت استراتژیک به عنوان رئیس کمیته انتخاب و معرفی پایان نامه های برتر دانشجویی سال 1396 کشور در حوزه مدیریت استراتژیک منصوب و معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن علمی پدافند  غیر عامل ایران، به جمع حامیان علمی یازدهمین کنفرانس پیوست.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دانشگاه فردوسی مشهد، به عنوان حامی علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن صنابع لوازم خانگی ایران، به جمع حامیان معنوی یازدهمین کنفرانس پیوست.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر رمضانعلی صادق زاده، قائم مقام معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان عضو شورای سیاست گذاری یازدهمین کنفرانس معرفی شد


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر حمیدرضا آدابی، معاون قضایی، نظارت و بازرسی دادگستری کل استان تهران و عضو شورای پژوهش معاونت راهبردی قوه قضائیه به عنوان عضو شورای سیاست گذاری یازدهمین کنفرانس و کمیته های تخصصی معرفی شد.

 
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مرتضی براری، معاونت امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان عضو شورای سیاست گذاری یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، حسام ­الدین عباس­ حلاج، مدیر حوزه کشورهای توسعه یافته و صنعتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به عنوان عضو کمیته های تخصصی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر علی محمد بشارتی جهرمی، مشاور مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عنوان عضو شورای سیاست گذاری یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر اسماعیل ملک اخلاق، رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی، به عنوان عضو شورای سیاست گذاری یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

 
به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمد نبیونی، رئیس شورای اسلامی شهر کرج، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی تولید سبز معرفی شد.
دکتر محمد نبیونی با مدرک دکتری زیست‌شناسی از دانشگاه منچستر انگلیس و فوق دکتری علوم اعصاب از دانشگاه UCF فلوریدای آمریکا، هم‌اکنون عضو هیت علمی دانشگاه خوارزمی با مرتبه دانشیاری است و پیش از این نیز به عنوان مسئول راه‌اندازی شهر سلولی کشور منصوب شده است. وی هم اکنون ریاست انجمن زیست شناسی ایران را نیز بر عهده دارد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، کانال تلگرامی آکادمی مدیریت حرفه ای، به عنوان حامی رسانه ای کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، کانال تلگرامی مهندسی صنایع و مدیریت Qie، به عنوان حامی رسانه ای کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، پایگاه جامع مدیریت (مدیریار) به عنوان حامی رسانه ای یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید حمیدرضا عظیمی، مدرس دانشگاه خوارزمی به عنوان عضو کمیته های تخصصی کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر معصومه حسین زاده شهری، به عنوان نماینده دانشگاه الزهرا در شورای سیاستگذاری یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر بیژن اربابی، به عنوان نماینده انجمن علمی فرش ایران در کمیته  انتخاب و معرفی شرکت پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی، معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مهدی کشاورز افشار، به عنوان نماینده انجمن علمی فرش ایران در کمیته  انتخاب و معرفی شرکت پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی، معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر علی خلیقی، به عنوان نماینده انجمن علمی فرش ایران در کمیته انتخاب و معرفی شرکت پیشرو در پیاده سازی استراتژی تولید سبز، معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دانشگاه الزهرا (س)، به عنوان حامی علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمدعلی بابایی، به عنوان نماینده دانشگاه الزهرا در  شورای سیاستگذاری یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمد علی عبدلی، به عنوان نماینده انجمن مهندسی و مدیریت پسماند ایران، در کمیته انتخاب و معرفی شرکت پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی، معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مریم پازکی، به عنوان نماینده انجمن مهندسی و مدیریت پسماند ایران، در کمیته انتخاب و معرفی شرکت پیشرو در پیاده سازی استراتژی تولید سبز، معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دانشگاه بوعلی سینا همدان، به عنوان حامی علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن بین المللی ارتباطات به جمع حامیان علمی یازدهمین کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سهیلا خدامی، به عنوان نماینده دانشگاه خوارزمی معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مرجع تخصصی مدیریت رسانه و ارتباطات اجتماعی، به جمع حامیان رسانه ای یازدهمین کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عنوان حامی علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.
مقالات برگزیده کنفرانس، پس از داوری مجدد در اولویت انتشار در این نشریه قرار خواهند گرفت.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن علمی فرش ایران، به جمع حامیان علمی - معنوی یازدهمین کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، نجمه سادات ابراهیمی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه تهران و عضو شورای راهبردی پایگاه اطلاع رسانی صنعت، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی تولید سبز، معرفی شد.

به گزارش دبيرخانه يازدهمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك، سيد علي نوري، عضو هيات مديره پايگاه خبري تحليلي چشم انداز، بِه عنوان عضو شوراي سياستگذاري يازدهمين كنفرانس و عضو كميته انتخاب و معرفي كسب و كارهاي پيشرو در پياده سازي استراتژي اقتصاد مقاومتي معرفي شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک،انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای ایران، به جمع حامیان علمی - معنوی یازدهمین کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر بابک ضیاء عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به عنوان رئیس کمیته انتخاب و معرفی شرکت پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی به عنوان یکی از برنامه های یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن ایمنی زیستی ایران، به جمع حامیان علمی - معنوی یازدهمین کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، به عنوان حامی علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دانشگاه خوارزمی به عنوان حامی علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر مهدی حقیق کفاش، معاون اداری، مالی و دانشجویی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، به عنوان عضو شورای سیاست گذاری یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شناسه به عنوان حامی مالی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شرکت راهبران فناوری پاسارگاد به عنوان حامی مالی کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، به جمع حامیان علمی - معنوی یازدهمین کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شرکت راهبران فناوری نستوه به عنوان حامی مالی کنفرانس معرفی شد​.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران، به جمع حامیان علمی - معنوی یازدهمین کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن علمی استاندارد ایران، به جمع حامیان علمی - معنوی یازدهمین کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید جمال نور جمالی به عنوان عضو شورای سیاست گذاری یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مهندس سید حسین پاریاب، به عنوان نماینده انجمن تجارت الکترونیکی ایران در کمیته  انتخاب و معرفی شرکت پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی، کمیته انتخاب و معرفی  شرکت پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی، کمیته انتخاب و معرفی شرکت پیشرو در پیاده سازی استراتژی تولید سبز و کمیته انتخاب و معرفی استارتاپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی های: توسعه ایده، خلق تیم و ورود به بازار  معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر امین حسینی اصل به عنوان نماینده انجمن سنجش از دور و GIS ایران در کمیته انتخاب و معرفی استارت آپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی های توسعه ایده، خلق تیم و ورود به بازار معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی، به عنوان نماینده انجمن اقتصاد شهری ایران در کمیته های انتخاب و معرفی شرکت پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی و انتخاب و معرفی  شرکت پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دانشگاه سی چو آن چین (SICHUAN UNIVERSITY) به عنوان حامی علمی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، کانال تلگرامی Business school، به عنوان حامی رسانه ای کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، پایگاه اطلاع رسانی صنعت، به جمع حامیان رسانه ای یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پیوست.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن بین المللی تحقیقات در روش شناسی پیچیدگی های اجتماعی هلند (International Research Society on Methodology of Societal Complexity)، به طور رسمی به جمع حامیان علمی و معنوی کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مرکز بین المللی توسعه، آموزش، پژوهش و کارآفرینی هلند به جمع حامیان علمی - معنوی کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مرکز بین المللی توسعه، آموزش، پژوهش و کارآفرینی هلند به جمع حامیان علمی - معنوی کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، سید محمد باقر هاشمی شاهرودی، عضو هیأت امنای دانشگاه عدالت و رئیس بنیاد فقه و معارف اهل البیت (ع) به عنوان عضو شورای سیاست گذاری یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، سیویلیکا به عنوان پایگاه نمایه سازی مقالات یازدهمین کنفرانس معرفی شد.
به تمامی شرکت کنندگان در کنفرانس، کارت رسمی برای بهره برداری از خدمات سیویلیکا به صورت رایگان، اعطا می شود.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن علمی مدیریت دانش ایران، به جمع حامیان علمی - معنوی یازدهمین کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن علمی  تعالی کسب و کار ایران، به جمع حامیان علمی - معنوی یازدهمین کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن علمی سنجش از دور و GIS ایران، به جمع حامیان علمی - معنوی یازدهمین کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن علمی حسابداری ایران، به جمع حامیان علمی - معنوی یازدهمین کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران، به جمع حامیان علمی - معنوی یازدهمین کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مقالات برگزیده یازدهمین کنفرانس، پس از داوری مجدد، در فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی منتشر خواهند شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن ایرانی تعلیم و تربیت به جمع حامیان علمی - معنوی یازدهمین کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مرکز آموزش عالی و مطالعات علمی استرالیا به جمع حامیان یازدهمین کنفرانس پیوست. گواهینامه رسمی این مرکز با قابلیت اخذ تأییدیه رسمی به ثبت نام کنندگان در کنفرانس، اعطا می شود.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، پایگاه خبری تحلیلی چشم انداز ۱۴۰۴ به جمع حامیان یازدهمین کنفرانس پیوست.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، زمان و مکان برگزاری یازدهمین کنفرانس به شرح زیر اعلام گردید:

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، طی احکام جداگانه ای از سوی انجمن مدیریت راهبردی ایران، جناب آقای دکتر سید محمدرضا آیت الهی، به عنوان رئیس شورای سیاست گذاری، دکتر جواد کریمی خضراء، به عنوان دبیر شورای سیاست گذاری، دکتر محمدرضا حمیدی زاده، رئیس کمیته علمی، دکتر احمد شعبانی فرد، دبیر علمی و دکتر محمدرضا انبیائی به عنوان دبیر اجرائی کنفرانس معرفی شدند.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، برنامه های کنفرانس به شرح زیر اعلام گردید:

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، طی احکام جداگانه ای از سوی انجمن مدیریت راهبردی (استراتژیک) ایران، ارکان یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک معرفی شدند.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر جواد کریمی خضراء به عنوان دبیر شورای سیاست گذاری کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید محمدرضا آیت الهی به عنوان رئیس شورای سیاست گذاری کنفرانس معرفی شد.


..:: تمام حقوق متعلق به کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک می باشد ::..

 

طراحی سایت توسط

 طراحی سایت منصور