دبیرخانه کنفرانس - Results from #60

English  فارسی   

دبیرخانه کنفرانس

دبیرخانه کنفرانس

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر  حمید زرگرپور، عضو شورای عالی انجمن مدیریت پروژه ایران، به عنوان عضو کمیته انتخاب چهره برجسته مدیریت استراتژیک سال، یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مهندس حسین حمیدی فر، دبیر انجمن مدیریت پروژه ایران، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی استارت آپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی توسعه ایده، کمیته انتخاب و معرفی استارت آپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی خلق تیم، و کمیته انتخاب و معرفی استارت آپ های پیشرو در پیاده سازی استراتژی ورود به بازار، یازدهمین  کنفرانس معرفی شد.


..:: تمام حقوق متعلق به کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک می باشد ::..

 

طراحی سایت توسط

 طراحی سایت منصور