دبیرخانه کنفرانس - Results from #50

English  فارسی   

دبیرخانه کنفرانس

دبیرخانه کنفرانس

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شرکت پادناهور به عنوان حامی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن ایرانی روابط بین الملل، به عنوان حامی علمی و  معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن ارزیابی محیط زیست، به عنوان حامی علمی و  معنوی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مهندس سید مجید سید عالی نژاد،نماینده انجمن علمی استاندارد ایران، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی، کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی اشتغال مولد و رشد اقتصادی، و کمیته انتخاب و معرفی کسب و کار پیشرو در پیاده سازی استراتژی تولید سبز، یازدهمین  کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر آذر صائمیان، رئیس شورای سیاستگذاری مجله مدیریت و قائم مقام دبیر کل انجمن مدیریت ایران، به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته مدیریت استراتژیک سال 96 کشور، یازدهمین  کنفرانس معرفی شد.


..:: تمام حقوق متعلق به کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک می باشد ::..

 

طراحی سایت توسط

 طراحی سایت منصور