دبیرخانه کنفرانس - Results from #40

English  فارسی   

دبیرخانه کنفرانس

دبیرخانه کنفرانس

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محمد آزادی، عضو هیأت علمی سازمان مدیریت صنعتی، با عنوان: مدیریت استراتژیک برند و ارتباطات: راهکارهای خلق ارزش برای مشتریان شرکتها در یازدهمین کنفرانس سخنرانی خواهد کرد.


..:: تمام حقوق متعلق به کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک می باشد ::..

 

طراحی سایت توسط

 طراحی سایت منصور