دبیرخانه کنفرانس - Results from #35

English  فارسی   

دبیرخانه کنفرانس

دبیرخانه کنفرانس

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکترهادی فخارنیا، مشاور انجمن مدیریت راهبردی ایران، به عنوان عضو شورای سیاست گذاری یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مؤسسه آموزش عالی آزاد گفتگو به عنوان حامی الماس یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنوان رشد فراگیر اشتغال زا در یازدهمین کنفرانس سخنرانی خواهد کرد.


..:: تمام حقوق متعلق به کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک می باشد ::..

 

طراحی سایت توسط

 طراحی سایت منصور