دبیرخانه کنفرانس - Results from #25

English  فارسی   

دبیرخانه کنفرانس

دبیرخانه کنفرانس


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، روز سه شنبه 15 اسفندماه 96، با پیام رسمی حضرت آیت اله سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گشایش خواهد یافت.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر محسن رضائی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مراسم افتتاحیه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک سخنرانی خواهد کرد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، دکتر سید محمد نوری نائینی، مدیر روابط عمومی بنیاد فقه و معارف اهل بیت (ع) به عنوان عضو شورای سیاست گذاری یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، بنیاد فقه و معارف اهل بیت (ع) به عنوان حامی معنوی کنفرانس معرفی شد.


..:: تمام حقوق متعلق به کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک می باشد ::..

 

طراحی سایت توسط

 طراحی سایت منصور