دبیرخانه کنفرانس - Results from #15

English  فارسی   

دبیرخانه کنفرانس

دبیرخانه کنفرانس

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، گواهینامه رسمی انجمن مدیریت راهبردی ایران و گواهینامه رسمی دانشگاه ورشو لهستان پس از طی مراحل مورد نظر تا پایان فروردین ماه 1397 برای شرکت کنندگان در کنفرانس ارسال خواهد شد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مهندس محمدرضا نعمت زاده، مشاور عالی وزیر نفت با عنوان چالش های اصلی اجرای استراتژی اقتصاد مقاومتی در یازدهمین کنفرانس سخنرانی خواهد کرد.


به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مجید قاسمی خلعت، مشاور انجمن مدیریت راهبردی ایران به عنوان عضو کمیته انتخاب و معرفی کسب و کارهای پیشرو در پیاده سازی استراتژی اقتصاد مقاومتی معرفی شد.


..:: تمام حقوق متعلق به کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک می باشد ::..

 

طراحی سایت توسط

 طراحی سایت منصور