دبیرخانه کنفرانس - Results from #10

English  فارسی   

دبیرخانه کنفرانس

دبیرخانه کنفرانس

به گزارش دبیرخانه یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، شرکت سیمان تهران به عنوان حامی طلائی یازدهمین کنفرانس معرفی شد.

به گزارش دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تاریخ برگزاری دوازدهمین کنفرانس، روزهای دوشنبه و سه شنبه 28 و 29 آبان ماه 1397 تعیین گردیده است. آغاز به کار رسمی دبیرخانه دوازدهمین کنفرانس، ابتدای اردیبهشت ماه 1397 خواهد بود.


..:: تمام حقوق متعلق به کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک می باشد ::..

 

طراحی سایت توسط

 طراحی سایت منصور